Ģimenes ārstu konsultatīvais tālr. 66016001
Senioriem.lv

Par jaunumiem osteoporozes ārstēšanai nepieciešamo medikamentu kompensācijas kārtībā

No 2012. gada 1. jūlija nelielas izmaiņas būs Kompensējamo zāļu sarakstā, skarot arī atsevišķus osteoporozes ārstēšanai nepieciešamos medikamentus. Tāpēc turpinājumā Veselības ministrijas Nacionālā veselības dienesta aktuālā informācija.

Osteoporozes ārstēšanai nepieciešamie medikamenti Kompensējamo zāļu sarakstā

Kopš 2006. gada zāļu iegādes kompensācijas sistēmā pretosteoporozes medikamentu iegādes kompensācija paredzēta sekojošu diagnožu gadījumā:

 

-          osteoporoze ar patoloģisku lūzumu

-          medikamentu izraisīta osteoporoze

-          osteoporoze citur klasificētu slimību dēļ

Saskaņā ar kompensācijas kārtību ir noteikts, ka valsts kompensē medikamentus, kas satur šādas aktīvās vielas:

-          Cholecalciferolum

-          Alfacalcidolum

-          Calcitriolum

Šo zāļu iegādes izdevumus valsts kompensē gan vīriešiem, gan sievietēm.

Kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļauti arī citi medikamenti, kas satur šādas aktīvās vielas:

-          Natrii risedronatum

-          Natrii alendronatum/Cholecalciferolum

-          Ac. ibandronicum

-          Ac. zoledronicum

-          Denosumabum Strontii ranelatum

-          Teriparatidum

Šie medikamenti tiek kompensēti tiem pacientiem, kuriem noteikta osteoporoze ar patoloģisku lūzumu.

Medikamentu izraisītas osteoporozes gadījumā, kā arī tādas osteoporozes gadījumā, kas radusies citur klasificētu slimību dēļ, valsts kompensē:

-          aktīvo vielu Natrii risedronatum

-          Natrii alendronatum/Cholecalciferolum

-          Ac. ibandronicum

-          Ac. zoledronicum

-          Denosumabum

-          Strontii ranelatum saturošus medikamentus

Valsts kompensācijas apmērs un zāļu pieejamības uzlabošana

Kompensējamo zāļu sarakstā zāles iepriekš minēto osteoporozes diagnožu ārstēšanai valsts pašlaik kompensē 50% apmērā.

Valsts 50% apmērā kompensē tikai lētāko medikamentu katram vispārīgajam zāļu nosaukumam, pacientam jāpiemaksā atlikušie 50%.  Ja izrakstītais medikaments nav lētākais grupā, pacients maksā 50% un papildus visu summu līdz izrakstītā medikamenta cenai.

Pretosteoporozes zāļu pieejamības uzlabošanai, pamatojoties gan uz speciālistu un pacientu biedrības vēstulēm, gan saskaņā ar veiktajiem grozījumiem noteikumos par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, Nacionālais veselības dienests ir veicis Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto osteoporozes ārstēšanai paredzēto zāļu atkārtotu izvērtēšanu.

 

Ar 2012. gada 1. jūliju zālēm, kas satur aktīvo vielu:

-          Natrii risedronatum

-          Natrii alendronatum/Cholecalciferolum

-          Ac.ibandronicum

-          Ac.zoledronicum

-          Denosumabum

tablešu zāļu forma tiek nodalīta no injekciju zāļu formas, kā rezultātā pacientiem (it īpaši injekciju lietotājiem) samazināsies pacienta līdzmaksājums.

Tablešu lietotājiem zāļu izrakstīšanas nosacījumi nemainās, bet injekciju zāļu formas jaunie pacienti varēs saņemt gadījumos, ja ir perorāli (caur muti) lietojamo bisfosfonātu terapijas nepanesība vai kontrindikācijas. Pacienti, kas jau saņem injekciju formas, tās turpinās saņemt.

Ņemot vērā tablešu un injekciju nodalīšanu, tika precizēti izrakstīšanas nosacījumi Strontii ranelatum saņemšanai. Atbilstoši noteiktajiem izrakstīšanas nosacījumiem medikamentu Strontii ranelatum var saņemt tie pacienti, kuriem:

1)      pēc vismaz 12 mēnešu terapijas ar bisfosfonātiem attīstījies jauns osteoporotisks lūzums vai pazeminās centrālās densitometrijas rādītāji

 vai

2)      ir perorālo un injekciju zāļu formu bifosfonātu terapijas nepanesība vai kontrindikācijas

 

Ar 2012. gada 1. jūliju pretosteoporozes medikamenti Natrii risedronatum, Natrii alendronatum/Cholecalciferolum, Ac. ibandronicum, Ac. zoledronicum, Denosumabum un Strontii ranelatum Kompensējamo zāļu sarakstā tiek kompensēti sekojoši:

M80 Osteoporoze ar patoloģisku lūzumu,

M81.4 Medikamentu izraisīta osteoporoze,

M82 Osteoporoze citur klasificētu slimību dēļ

 


Medikamenti, kas satur Natrii risedronatum un Ac. ibandronicum, kas ir tablešu formā, tika sadalīti pēc vispārīgā zāļu nosaukuma atsevišķās references grupās, jo to izmaksas ir līdzīgas. Kombinētā medikamenta ar D vitamīnu Natrii alendronatum/Cholecalciferolum gadījumā sarunās ar ražotāju netika panākts tāds cenu samazinājums, lai to izdalītu atsevišķā references grupā (līdzīgi kā risedronātu un ibandronātu), tāpēc kombinētajam medikamentam, kura sastāvā jau ir vitamīns D, tiek saglabāta esošā references sistēma.

Jaunajiem pacientiem

Jaunie pacienti, kas pretosteoporozes zāles saņem vai saņems pirmo reizi, pēc ārsta ieskata no tablešu zāļu formām varēs saņemt lētāko medikamentu, kas satur risedronātu vai ibandronātu, vai injekciju veidā lietojamos medikamentus, ja ir kontrindikācijas tablešu lietošanai. Pārējo pretosteoporozes medikamentu kompensācijā izmaiņu nav.