Ģimenes ārstu konsultatīvais tālr. 66016001
Senioriem.lv

Sadarbības partneri

Paldies visiem LOPIA biedriem par nesavtīgu līdzdalību un sponsoriem par atbalstu laikraksta Osteo ziņas īstenošanā arī 2012. gadā:

 

Servier Latvia SIA

Zentiva International a.s. filiāle Latvijā

Nycomed Latvia 

GlaxoSmithKline Latvijas pārstāvniecība

Euroaptieka

Maxima Latvija

 

 

 

Daži no daudzajiem LOPIA darbības atbalstītājiem un ideju ģeneratoriem: Džemma Skulme, Ausma Kantāne-Ziedone, Dr. Ingvars Rasa, Prof. Aivars Lejnieks, Dr. Ingrīda Circene, Dr. Georgs Andrejevs, Dr.Ināra Ādamsone, Dr.Ilze Daukste un daudzi citi.

 

Paldies arī visiem specializētiem osteoporozes ārstiem par pašaizliedzīgo darbu ar osteoporozes pacientiem: Dr.Tamārai Aizstrautai, Dr. Dacei Andersonei, Dr. Inārai Ādamsonei, Dr.Imantam Balodim, Dr. Sandrai Černišovai, Dr. Ilzei Daukstei, Dr. Sandrai Jaundžeikarei, Dr.Ingai Kalerei, Dr. Dainim Kaņepam, Dr. Ingrīdai Kažei, Doc.Gundaram Lācim, Dr. Inesei Legzdiņai, Prof. Aivaram Lejniekam, Dr. Agitai Mednei, Dr. Ilonai Nīmantei, Dr.Inesei Petrovai, Dr. Ingvaram Rasam, Dr.Oksanai Sičko, Dr. Ingutai Stūrai, Dr. Signei Zelčai, Dr. Irēnai Ziediņai, Dr. Līgai Zvaigznei, Dr. Mudītei Zvaigznei, Dr.Viktoram Vestermanim.

 

Paldies visiem LOPIA biedriem par nesavtīgu līdzdalību un sponsoriem par atbalstu projektu īstenošanā:

Glaxo SmithKline

IOF - starptautiskā osteoporozes federācija

Nycomed

MĒNESS APTIEKAS

SUSTENTO - Latvijas Cilvēku ar īpašajām vajadzībām sadarbības organizācija

Medicīnas centrs EIMORES

Servier